• Kết quả Ứng dụng biện pháp tổng hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng vườn dừa tại tỉnh Phú Yên
  1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng vườn dừa tại tỉnh Phú Yên 2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phan Thanh Hải 3. Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Tấn Hưng, Trần Đình Nam, Bành Quốc Thịnh, Hà Văn Tứ, Nguyễn Viết Minh.

  Chi tiết

 • Kết quả Thực nghiệm các giải pháp kỹ thuật trong canh tác tỏi ở huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi.
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Huy Cường. Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Vũ Văn Khuê, Lê Văn Luy, Phan Ái Chung, Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Lê.

  Chi tiết

 • Kết quả NC xác định đối tượng và CCCT phù hợp trên đất thoái hoá tại xã Cam Thịnh Tây, Cam Ranh, KH
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xác định đối tượng và cơ cấu cây trồng phù hợp trên đất thoái hoá tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Vũ Bảo

  Chi tiết

 • Kết quả NCTC giống sắn và kỹ thuật thâm canh, rải vụ nhằm phục vụ PT cây sắn bền vững ở tỉnh Đăk Nôn
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thanh Phương. Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Lê Minh Tuấn, Trương Công Cường, Nguyễn Đức Chí Công, Lê Hồng Ân, Đỗ Thành Nhân, Trần Tiến Dũng. Mục tiêu chung: - Xác định được từ 1-2 giống sắn trung và ngắn ngày có năng suất cao, hàm lượng tinh bột khá, thích nghi với các điều kiện sinh thái. - Xây dựng quy trình thâm canh, rải vụ, phát triển

  Tải về Chi tiết