• NCUDCNC cao trong sản xuất mai cảnh tại các vùng chuyên canh, làng nghề trồng mai ở tỉnh Bình Định
  Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lại Đình Hòe Những người thực hiện chính: TS. Nguyễn Trường Giang, ThS. Vũ Văn Khuê, Th.S. Lê Văn Luy, KS. Mai Ái Chung, KS. Vũ Thị Kiều.

  Chi tiết

 • NC lựa chọn đối tượng và CCCT thích hợp với ĐKHH và vùng có nguy cơ thiếu nước ở tỉnh Kon Tum.
  Mục tiêu chung: Góp phần ổn định sản xuất ở các tiểu vùng sinh thái hạn hán đặc trưng và nguy cơ thiếu nước tưới ở tỉnh Kon Tum.

  Chi tiết

 • ỨDKHCN xây dựng MH SXNN góp phần phát triển KTXH tại xã An Mỹ và An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Tên nhiệm vụ: Ứng dụng Khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã An Mỹ và An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Thuộc Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2020”

  Chi tiết