LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2023)

admin12/06/2024 08:26 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2023)

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(10/6/2024)

Thứ Ba

(11/6/2024)

Thứ Tư

(12/6/2024)

Thứ Năm

(13/6/2024)

Thứ Sáu

(14/6/2024)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: An Nhơn-BĐịnh

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: An Nhơn-BĐịnh

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Quảng Ngãi

Công tác Quảng Ngãi

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

 

 

Tin cùng chuyên mục