Giống lúa DH39

admin21/11/2017 11:19 AM

Giống lúa DH39

a. Nguồn gốc

Tác giả: TS. Lại Đình Hòe, KS. Đỗ Minh Hiện, ThS. Đinh Quốc Huy và CTV., Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

Giống lúa DH39 được khảo nghiệm sản xuất ở các tỉnh Duyên hải Nam trung bộ từ vụ Đông Xuân 2015, hiện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận sản xuất thử giống cây trồng mới.

b. Những đặc điểm chính và phạm vi thích nghi

Thời gian sinh trưởng từ 110-115 ngày (ĐX); từ 90-95 ngày (HT). Chiều dài bông 24 - 26 cm, dạng hình gọn, dấu bông, bông to, nhiều hạt, hạt đóng dày, dạng hạt trung bình. Trong điều kiện lúa cấy số hạt/ bông dao động từ 250 - 450 hạt/bông, trỗ thoát tốt. Khả năng đẻ nhánh trung bình. Dạng hạt tròn, đóng thóc dày. Khối lượng 1.000 hạt từ 24 - 25 gram. Gạo trắng, cơm mềm. Năng suất trung bình: 70 - 75 tạ/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 80 - 90 tạ/ha. Khả năng chịu rét tốt, chịu nóng trung bình. Giống có khả năng thích ứng rộng nhưng thích hợp hơn đối với vùng thâm canh; nhiễm nhẹ các đối tượng sâu bệnh hại chính như: Đạo ôn, rầy nâu, bạc lá, khô vằn…

Giống thích hợp với vùng sản xuất lúa 2 vụ/năm Duyên hải Nam Trung bộ, đối với vùng sản xuất lúa 3 vụ/năm thì nên bố trí trong vụ Đông xuân.

Tin cùng chuyên mục