• Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống bí đỏ lai năng suất cao, chất lượng tốt cho các tỉnh phía N
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Trường Giang Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Vũ Văn Khuê, Hồ Huy Cường, Lê Đức Dũng, Lý Nữ Cẩm Duyên, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Nguyễn Thị Như Thoa, Hồ Trúc Nhã, Lê Minh Chánh, Nguyễn Thị Phong

  Chi tiết

 • Nghiên cứu tạo vật liệu tiềm năng để chọn tạo giống bí ngô lai F1 chống chịu với bệnh khảm vàng viru
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Trường Giang Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Lý Nữ Cẩm Duyên, Hồ Trúc Nhã, Vũ Văn Khuê, Lê Đức Dũng, Nguyễn Quang Hải

  Chi tiết

 • Nghiên cứu chọn tạo giống lạc có hàm lượng dầu cao làm nguyên liệu chế biến dầu ăn cho vùng NTB và T
  chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Vũ Bảo

  Chi tiết