LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2023)

admin21/05/2024 10:44 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2023)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(20/5/2024)

Thứ Ba

(21/5/2024)

Thứ Tư

(22/5/2024)

Thứ Năm

(23/5/2024)

Thứ Sáu

(24/5/2024)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Cơ sở 2

Chiều: VP Cơ sở 2

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: Họp tại Đảng ủy Khối

Phù Cát- BĐịnh

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Quảng Ngãi

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục