Thăm đảo Lý Sơn

admin16/01/2016 09:44 AM

Tháng 7 năm 2013, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức chuyến đi thăm quan và làm việc với huyện đảo Lý Sơn 2 ngày.
Thành phần tham gia: TS. Lại Đình Hòe - Phó Viện trưởng
Trần Văn Quốc - Thường vụ Đảng Ủy
Đoàn Công Nghiêm - BCH Công Đoàn
Cùng 30 anh chị em cán bộ đại diên cho các đơn vị thuộc Viện.

Tin cùng chuyên mục