Tin tức

Hành chính

  • Quyết định: 2531/QĐ-BNN-KHCN định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với NV KH&CN cấp Bộ
    Quyết định: 2531/QĐ-BNN-KHCN định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với NV KH&CN cấp Bộ

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2023 và thay thế Quyết định số 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2015 và Quyết định số 2580/QĐ-BNN-KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghi

Hình ảnh hoạt động

7
Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Hội nghị tổng kết năm 2016
Hội thảo tưới nước tiết kiệm và quản lý dinh dưỡng
viện Kali Quốc tế
Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên
Hình ảnh lúa ANS1 tại Quảng Ngãi
Hình ảnh tham quan lúa ANS1
Hình ảnh đậu xanh
BĐR27