In trang: 


LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2022)

Đăng ngày:7/18/2022 3:15:20 PM bởi admin

Tuần

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2022)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(18/7/2022)

Thứ Ba

(19/7/2022)

Thứ Tư

(20/7/2022)

Thứ Năm

(21/7/2022)

Thứ Sáu

(22/7/2022)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: An Nhơn

Chiều: An Nhơn

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: Phù Cát

Chiều: Phù Cát

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Đà Nẵng

Đà Nẵng

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Gia Lai

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: