Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viện và Ban Quản lý Khu NNƯDCNC cao Phú Yên

admin15/01/2018 10:33 AM

Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên

Ngày 10/1/2018, tại trụ Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên và Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ. Tham dự lễ ký kết, về phía Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ có TS. Hồ Huy Cường - Viện trưởng, TS. Nguyễn Thanh Phương - Phó Viện trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện.

Về phía Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên có ông Ngô Đình Thiện - Trưởng Ban, ông Trần Minh Châu - Phó trưởng Ban, ông Nguyễn Văn Hưng - Phó trưởng Ban và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban.

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị nhằm đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất và khai thác tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giữa hai bên, sau khi thảo luận các điều kiện về hợp tác, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ thống nhất các nội dung hợp tác như sau:

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ

- Hợp tác xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu ứng dụng, dự án triển khai trong lĩnh vực trồng trọt; Liên kết trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Phú Yên và vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

- Hợp tác nghiên cứu tạo ra các sản phẩm công nghệ, thử nghiệm, trình diễn và quảng bá, hướng tới xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

2. Hoạt động chuyển giao công nghệ

- Hợp tác trong việc ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

- Hợp tác chuyển giao các quy trình kỹ thuật, công nghệ sản xuất giống, xây dựng các mô hình canh tác công nghệ cao cũng như phát triển các vùng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ven đô,... theo chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ sản phẩm.

3. Hoạt động huấn luyện và đào tạo

- Hợp tác xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ công tác vận hành và phát triển của hai đơn vị;

- Tổ chức các hoạt động tham quan học tập, hội nghị, hội thảo, lớp huấn luyện về các kỹ thuật, quy trình công nghệ, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

4. Hoạt động thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại

- Hợp tác trong hoạt động xúc tiến đầu tư, mời gọi hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

- Hợp tác triển khai, tư vấn vận hành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu một số nông, thuỷ sản, phát huy lợi thế của hai bên.

Các thỏa thuận hợp tác nêu trên sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở các quy định, quyết định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Phú Yên; các quy định hiện hành của địa phương, Nhà nước, Chính phủ và sự thống nhất của các bên.

Trên cơ sở nội dung của Thoả thuận hợp tác, lãnh đạo hai bên sẽ phân công các đơn vị và cá nhân phụ trách để trao đổi thông tin thường xuyên và cụ thể hoá các nội dung hợp tác.

CTV: Vũ Văn Khuê - Phó trưởng Bộ môn Rau hoa và Cây cảnh

Tin cùng chuyên mục