Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019

admin24/01/2019 08:45 AM

Ngày 22/01/2019, tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Viện, TS. Hồ Huy Cường trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của toàn Viện và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019.

TS. Hồ Huy Cường – Viện trưởng trình bày báo cáo

Một số kết quả nổi bật:

Viện thực hiện, hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018 và đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Đã chủ trì và thực hiện 45 nhiệm vụ. Trong năm có 6 đề tài/dự án nghiệm thu đạt loại khá.

- Công bố 6 bài báo ở Tạp chí NN&PTNT; Tạp chí KHCN Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí KH&CN các tỉnh và 10 báo cáo khoa học đăng Kỷ yếu của các Hội nghị Khoa học.

– Đã được Bộ NN&PTNT công nhận chính thức 02 giống lúa AN1 (VTNA6) và ANS1 (ANSINH1399).

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác công nhận giống và các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Viện đang đề nghị Bộ công nhận chính thức cho 03 giống lúa BĐR02, BĐR07, BĐR27 và 01 giống lạc LDH09.

– Tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả và mở rộng quỹ đất cho nghiên cứu khoa học của Viện tại các đơn vị.

Một số hình ảnh về thi đua khen thưởng:

Tin cùng chuyên mục