HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỘ MÔN CÂY LƯƠNG THỰC

admin31/10/2017 03:41 PM

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

BỘ MÔN CÂY LƯƠNG THỰC

Ngày 29 tháng 10 năm 2017 Bộ môn cây lương thực đã tiến hành tổ chức Hội nghị Khoa học cấp bộ môn. Tại Hội trường Cơ sở II Viện (Nhơn Hưng-An Nhơn-Bình Định).

Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Viện, Phòng KH&HTQT, cùng đông đảo các cán bộ trong Bộ môn và các đại biểu của các Đơn vị trong Viện.

Hội nghị là cơ hội đánh giá thực trạng và chất lượng nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, nhằm chỉ ra những mặt còn hạn chế, phát huy điểm mạnh. Đặc biệt, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã đưa ra các định hướng nghiên cứu khoa học trong năm tới của Bộ môn và góp phần hình thành các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm tiếp theo của Viện. Hội nghị đã thông qua được 06 báo cáo. Kết quả 02 báo cáo đạt loại xuất sắc và 04 báo cáo loại khá.

Tin cùng chuyên mục