Hội nghị đầu bờ "Ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa"

admin23/03/2019 04:06 PM

KẾT QUẢ  NGHIÊN CỨU  XÂY DỰNG GÓI KỸ THUẬT CANH TÁC TIÊN  TIẾN TRONG SẢN XUẤT LÚA CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Sáng 22.3, tại HTXNN Phước Sơn 1, huyện Tuy Phước, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ phối hợp với Tổng Công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An tổ chức Hội nghị thăm mô hình trình diễn gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa.

Báo cáo kết quả tại Hội nghị cho thấy, mô hình đã đạt năng suất 87,26 tạ/ha, tương đương ruộng đối chứng. Chi phí sản xuất là 18,255 triệu/ha, thấp hơn ruộng đối chứng 3,255 triệu đồng/ha. Lợi nhuận đạt 46,45 triệu đồng/ha, cao hơn đối chứng 15,87 triệu đồng/ha. Ngoài ra, còn giảm được 20 - 30% số lần tưới, 40% lượng giống gieo sạ và 15,4% lượng phân đạm.

TS. Lại Đình Hòe - PVT Viện KHKT NN DHNTB giời thiệu kết quả mô hình

Mô hình trình diễn ứng dụng gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, giảm chi phí, gia tăng giá trị sản phẩm, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Duyên hải miền Trung.

Video: http://asisov.org.vn/TopicVideo/video-hoat-dong-27-120.html

Tin cùng chuyên mục