Đoàn Trung tâm ứng dụng Khoa học Công nghệ Lâm Đồng đến thăm và làm việc

admin24/09/2018 08:45 AM

ĐOÀN TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC

Ngày 21/8/2018, tại Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ, Viện trưởng Hồ Huy Cường cùng một số lãnh đạo đơn vị đã tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của Trung tâm ứng dụng Khoa học Công nghệ Lâm Đồng đến thăm và làm việc. Đại điện Trung tâm có đồng chí Nguyễn Như Chương - Giám đốc và các lãnh đạo đơn vị thuộc Trung tâm.

Thay mặt Viện, Đồng chí Vũ văn Khuê - Phó trưởng Bộ môn Rau hoa và Cây cảnh đã có bài trình bày giới thiệu về Viện, tình hình hiện tại của Viện, các thành tích nổi bật mà Viện đã đạt được trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đoàn công tác cũng đã tham quan thực tế về trang thiết bị và khu nhà lưới thí nghiệm của Viện.

Tin cùng chuyên mục