• HỘI NGHỊ THĂM QUAN MÔ HÌNH ĐẬU XANH NTB02

    HỘI NGHỊ THĂM QUAN MÔ HÌNH ĐẬU XANH NTB02

    16/01/2016 09:48 AMChi tiết

    Ngày 6 tháng 6 năm 2013, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tổ chức Hội nghị thăm quan mô hình đậu xanh NTB02 tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định