• Thăm đảo Lý Sơn

    Thăm đảo Lý Sơn

    16/01/2016 09:44 AMChi tiết

    Tháng 7 năm 2013, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức chuyến đi thăm quan và làm việc với huyện đảo Lý Sơn 2 ngày.