• Hội thảo đầu bờ mô hình giống lúa thuần AN1

    Hội thảo đầu bờ mô hình giống lúa thuần AN1

    15/01/2016 03:56 PMChi tiết

    Sáng ngày 26/8, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ phối hợp với HTXNN Ân Tín 2 (Hoài Ân) đã tổ chức Hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất giống lúa thuần AN1 có chất lượng, năng xuất cao