THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2019 BÌNH THUẬN

admin18/05/2018 02:57 PM

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP TỈNH NĂM 2019

1. Đối với lĩnh vực nông nghiệp:

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác mới nhằm giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ phát hiện sớm động vật, thủy sản mắc bệnh.

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật để chọn tạo và phát triển giống có chất lượng và năng xuất cao cho nhóm cây chủ lực và giống vật nuôi chủ yếu theo hướng năng suất, chất lượng cao và hiệu quả; tạo liên kết nâng cao chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ ...

- Khảo nghiệm các giống, bộ gen cây trồng, vật nuôi có khả năng thích nghi biến đổi khí hậu.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết chặt chẽ giữa khai thác, bảo vệ nguồn lợi và nuôi trồng thủy sản có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế thủy sản theo hướng  toàn diện, nâng cao hiệu quả khai thác, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Kết hợp sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, với chuỗi giá trị toàn cầu đối với các sản phẩm lợi thế của tỉnh như: Thanh long, cao su, chế biến thủy sản…

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, bảo quản, chế biến các loại nông sản, hải sản, đặc biệt giống cây trồng  vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị cao phù hợp với lợi thế, điều kiện thổ nhưỡng và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Nghiên cứu áp dụng các phương pháp canh tác hợp lý, sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước.

2. Lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ:

- Ứng dụng các công nghệ mới ứng phó với biến đổi khí hậu có tiềm năng và phù hợp với điều kiện của tỉnh.

- Áp dụng kỹ thuật pháp ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo ra các công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân.

- Ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng gió, năng lượng mặt trời. 

- Nghiên cứu ứng dụng xử lý các chất thải gây ô nhiễm; tái chế, chế biến phụ phẩm chất thải công - nông nghiệp thành các sản phẩm có ích; ứng dụng khoa học công nghệ để lưu giữ và sử dụng hợp lý tài nguyên. 

- Triển khai ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới cho các công trình để phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Tập trung vào các giải pháp bảo vệ bờ sông, bờ biển, phòng chống bão, lũ lụt, hạn hán và bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu cơ bản, điều tra đánh giá nguồn tài nguyên thiên nhiên mà tỉnh có lợi thế;

-  Ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phục vụ cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính phủ điện tử;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công nghệ khai thác, công nghệ sản xuất vật liệu mới và công nghệ chế biến.

- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc quản lý, bảo vệ, cải tạo môi trường đất, nước, không khí.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KHCN:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Sử dụng Mẫu A0-ĐXNV.

- Đối với sở, ngành, UBND cấp huyện: Sử dụng một trong các Mẫu A1-ĐXĐH, hoặc Mẫu A2-ĐXĐH, hoặc Mẫu A3-ĐXĐH.

- Thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ KHCN: Phiếu đề xuất gửi về Phòng Khoa học và HTQT chậm nhất đến hết ngày 25/5/2018 để phòng tổng hợp trình lãnh đạo.

Tin cùng chuyên mục