• Trồng dưa trong nhà màng công nghệ cao chi phí thấp, hiệu quả cao

  Trồng dưa trong nhà màng công nghệ cao chi phí thấp, hiệu quả cao

  14/02/2017 10:22 AMChi tiết

  “Với bước tiến của khoa học kỹ thuật hiện nay, nhà màng được sử dụng ngày càng phổ biến trong SXNN để bảo vệ cây trồng tránh được những bất lợi về thời tiết, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV và giảm công lao động. Trên cơ sở kết quả đánh giá mô hình, chúng tôi đã đề nghị nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao để SX dưa chuột và dưa lưới trong nhà màng tại Bình Định và một số địa phương trong vùng

 • Ứng dụng công nghệ nhà màng trong nông nghiệp: Giảm chi phí, tăng hiệu quả

  Ứng dụng công nghệ nhà màng trong nông nghiệp: Giảm chi phí, tăng hiệu quả

  10/12/2016 08:15 AMChi tiết

  “Với tiến bộ khoa học như hiện nay, nhà màng đang được sử dụng ngày càng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp, để bảo vệ mùa màng khỏi các bất lợi của thời tiết, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu và nhân công. Trên cơ sở kết quả đánh giá mô hình, chúng tôi đã đề nghị mở rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao để sản xuất dưa chuột và dưa lưới trong nhà màng tại Bình Ðịnh và một số vùng Duyên hải Nam Trung

 • Ðưa cây trồng biến đổi gen vào sản xuất nông nghiệp: Nỗ lực vượt “định kiến”

  Ðưa cây trồng biến đổi gen vào sản xuất nông nghiệp: Nỗ lực vượt “định kiến”

  06/12/2016 08:27 AMChi tiết

  “Việt Nam là một trong 28 quốc gia trên thế giới “thương mại hóa” cây trồng BÐG. Có ít nhất 14 văn bản pháp lý liên quan đến cây trồng và sản phẩm BÐG ở các mức khác nhau như luật, nghị định, thông tư đã được xây dựng và hoàn thiện từ năm 2006; trong đó có 3 luật là Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo tồn đa dạng sinh học và Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm. Có 5 Bộ (KH&CN, Công Thương, Y tế, TN-MT, NN

 • Thay đổi tập quán sạ dày

  Thay đổi tập quán sạ dày

  16/09/2016 01:43 PMChi tiết

  “Gieo sạ mật độ hợp lý cây lúa phát huy hết các yếu tố cấu thành năng suất như hạt chắc/bông nhiều hơn, tỷ lệ lép ít hơn, do đó ruộng trong mô hình dù lượng giống gieo sạ ít hơn, nhưng năng suất cho cao hơn những diện tích gieo sạ mật độ dày. Vụ HT 2016 này dù phải đối mặt với nắng hạn kéo dài nhưng năng suất lúa ĐV108 của ruộng trong mô hình đạt được hơn 71,1 tạ/ha, trong khi ruộng ngoài mô hình

 • Tưới tiết kiệm cho cây lạc...

  Tưới tiết kiệm cho cây lạc...

  22/07/2016 08:24 AMChi tiết

  “Có thể nói, mô hình tưới tiết kiệm cho cây lạc trên đất cát đã cho kết quả mỹ mãn, cần được nhanh chóng nhân rộng trong toàn khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ cần nghiên cứu thêm những loại phân để áp dụng đồng bộ vào từng công nghệ tưới cho phù hợp những thời điểm bón phân cho cây trồng, bởi khi tưới bằng béc phun mưa phân sẽ lâu phân giải”, PGS.TS Nguy

 • Trồng lạc trên đất lúa thiếu nước...

  Trồng lạc trên đất lúa thiếu nước...

  15/07/2016 02:34 PMChi tiết

  Vụ hè thu 2016, Trung tâm Khuyến nông huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) triển khai mô hình “Chuyển đổi cây trồng trên chân đất lúa thiếu nước sang trồng lạc” tại các xã Đức Phong, Đức Lân và thị trấn Mộ Đức, với quy mô 30ha, sử dụng giống lạc LDH 01....