LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/01/2019)

admin03/01/2019 08:56 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/01/2019)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(31/12/2018)

Thứ Ba

(01/01/2019)

Thứ Tư

(02/01/2019)

Thứ Năm

(03/01/2019)

Thứ Sáu

(04/01/2019)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Họp BCH Đảng bộ Viện và Họp trực báo Quý I/2019

Chiều: Làm việc tại VP Viện

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Sáng: Làm việc tại VP Viện

Chiều: Đi công tác tại TX. An Nhơn

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Họp BCH Đảng bộ Viện và Họp trực báo Quý I/2019

Chiều: Làm việc tại VP Viện

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Đi công tác tại tỉnh Phú Yên

Chiều: Làm việc tại VP Viện

Sáng: Họp BCH Đảng bộ Viện và Họp trực báo Quý I/2019

Chiều: Làm việc tại VP Viện

Tin cùng chuyên mục