LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 30/4 đến ngày 04/5/2018)

admin02/05/2018 02:22 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 30/4 đến ngày 04/5/2018)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(30/4/2018)

Thứ Ba

(01/5/2018)

Thứ Tư

(02/5/2018)

Thứ Năm

(03/5/2018)

Thứ Sáu

(04/5/2018)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Làm việc tại VP Viện

Đi công tác tại

Đà Nẵng

Đi công tác tại

Đà Nẵng

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại VP Viện

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Làm việc tại VP Viện

Đi công tác tại

tỉnh Khánh Hòa

Đi công tác tại

tỉnh Bình Thuận

Tin cùng chuyên mục