LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 15 đến ngày 19/1

admin17/10/2018 12:49 PM


LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 15đến ngày 19/10/2018)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(15/10/2018)

Thứ Ba

(16/10/2018)

Thứ Tư

(17/10/2018)

Thứ Năm

(18/10/2018)

Thứ Sáu

(19/10/2018)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Làm việc tại

VP Viện

Đi công tác tại huyện An Lão (Bình Định)

Đi công tác tại tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Làm việc tại VP Viện

Chiều:Đi công tác tại huyện Phù Cát (B.Định)

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Đi công tác tại

TP. Hồ Chí Minh

Làm việc tại

VP Viện

Làm việc tại

VP Viện

Đi công tác tại tỉnh Phú Yên

Làm việc tại      VP Viện

Tin cùng chuyên mục