LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 11 đến ngày 15/6/2018)

admin12/06/2018 02:20 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 11 đến ngày 15/6/2018)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(11/6/2018)

Thứ Ba

(12/6/2018)

Thứ Tư

(13/6/2018)

Thứ Năm

(14/6/2018)

Thứ Sáu

(15/6/2018)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Làm việc tại             VP Viện

Làm việc tại         VP Viện

Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại

VP Viện

Làm việc tại         VP Viện

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại             VP Viện

Làm việc tại         VP Viện

Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại

VP Viện

Làm việc tại          VP Viện

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại                    VP Viện

Làm việc tại

VP Viện

Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại

VP Viện

Dự Hội thảo tại Trường Cao đẳng  cơ điện - xây dựng Nông Lâm Trung bộ

Tin cùng chuyên mục