LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 10 đến ngày 14/12/2018)

admin10/12/2018 04:09 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 10 đến ngày 14/12/2018)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(10/12/2018)

Thứ Ba

(11/12/2018)

Thứ Tư

(12/12/2018)

Thứ Năm

(13/12/2018)

Thứ Sáu

(14/12/2018)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Đi công tác tại     tỉnh KonTum

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 do Đảng ủy Viện tổ chức

Chiều: Dự Hội nghị đảng viên năm 2018 Đảng ủy Viện tổ chức

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Dự họp kiểm kiểm, đánh giá và phân loại tập thể và đảng viên của Chi bộ 5

Chiều: Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Chủ trì Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 do Đảng ủy Viện tổ chức

Chiều: Chủ trì Hội nghị đảng viên năm 2018 Đảng ủy Viện tổ chức

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 do Đảng ủy Khối tổ chức

Chiều: Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Làm việc tại VP Viện

Chiều: Dự Hội nghị  đảng viên năm 2018 Đảng ủy Viện tổ chức

Tin cùng chuyên mục