LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 08 đến ngày 12/4/2019)

admin08/04/2019 02:47 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 08 đến ngày 12/4/2019)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(08/4/2019)

Thứ Ba

(09/4/2019)

Thứ Tư

(10/4/2019)

Thứ Năm

(11/4/2019)

Thứ Sáu

(12/4/2019)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Đi công tác tại

tỉnh Bình Thuận

Đi công tác tại

tỉnh Bình Thuận

Đi công tác tại

tỉnh Bình Thuận

Đi công tác tại

tỉnh Quảng Nam

Đi công tác tại

tỉnh Quảng Nam

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại

VP Viện

Đi kiểm tra tiến độ đề tài tại An Nhơn và Phù Cát         (Bình Định)

Làm việc tại

VP Viện

Đi công tác tại An Nhơn (Bình Định)

Làm việc tại

VP Viện

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại

VP Viện

Đi kiểm tra tiến độ đề tài tại An Nhơn và Phù Cát         (Bình Định)

Đi công tác tại huyện Hoài Ân (Bình Định)

Làm việc tại

VP Viện

Làm việc tại

VP Viện

Tin cùng chuyên mục