LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 07 đến ngày 11/5/2018)

admin08/05/2018 08:24 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 07 đến ngày 11/5/2018)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(07/5/2018)

Thứ Ba

(08/5/2018)

Thứ Tư

(09/5/2018)

Thứ Năm

(10/5/2018)

Thứ Sáu

(11/5/2018)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Làm việc tại VP Viện

Đi công tác tại

Hà Nội

Làm việc tại VP Viện

Sáng: Làm việc tại VP Viện

Chiều: Làm việc với Tổ công tác Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Làm việc tại

VP Viện

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại VP Viện

Sáng: Làm việc tại VP Viện

Chiều: Làm việc với Tổ công tác Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT

Làm việc tại VP Viện

Sáng: Làm việc tại VP Viện

Chiều: Làm việc với Tổ công tác Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Làm việc tại

VP Viện

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Đi công tác tại

tỉnh ĐăkLăk

Đi công tác tại

tỉnh ĐăkLăk

Đi công tác tại

tỉnh ĐăkNông

Đi công tác tại

tỉnh ĐăkNông

Đi công tác tại

tỉnh Lâm Đồng

Tin cùng chuyên mục