LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 07 đến ngày 11/01/2019)

admin08/01/2019 09:05 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 07 đến ngày 11/01/2019)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(07/01/2019)

Thứ Ba

(08/01/2019)

Thứ Tư

(09/01/2019)

Thứ Năm

(10/01/2019)

Thứ Sáu

(11/01/2019)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Làm việc tại VP Viện

Chiều: Đi công tác tại huyện Hoài Ân (Bình Định)

Làm việc tại      VP Viện

Đi công tác tại tỉnh Quảng Ngãi

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Làm việc tại VP Viện

Chiều: Đi công tác tại huyện Hoài Ân (Bình Định)

Làm việc tại      VP Viện

Đi công tác tại Hà Nội

Tin cùng chuyên mục