LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 04 đến ngày 08/3/2019)

admin05/03/2019 08:01 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 04 đến ngày 08/3/2019)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(04/3/2019)

Thứ Ba

(05/3/2019)

Thứ Tư

(06/3/2019)

Thứ Năm

(07/3/2019)

Thứ Sáu

(08/3/2019)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: Họp BCH Đảng bộ Viện

Chiều: Họp cán bộ chủ chốt của Viện

Đi công tác tại huyện Hoài Ân (Bình Định)

Làm việc tại   VP Viện

Làm việc tại   VP Viện

Sáng: Chủ trì Hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ 121

Chiều: Chủ trì Hội đồng thẩm định đề tài/dự án cấp Bộ

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Sáng: Họp BCH Đảng bộ Viện

Chiều: Họp cán bộ chủ chốt của Viện

Đi công tác tại huyện Hoài Ân (Bình Định)

Làm việc tại   VP Viện

Sáng: Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”

Chiều: Làm việc tại VP Viện

Sáng: Tham dự Hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ 121

Chiều: Tham dự Hội đồng thẩm định đề tài/dự án cấp Bộ

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Sáng: Họp BCH Đảng bộ Viện

Chiều: Họp cán bộ chủ chốt của Viện

Làm việc tại

VP Viện

Sáng: Làm việc tại VP Viện

Chiều: Đi công tác tại Hà Nội

Đi công tác tại

Hà Nội

Sáng: Tham dự Hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ 121

Chiều: Tham dự Hội đồng thẩm định đề tài/dự án cấp Bộ

Tin cùng chuyên mục