In trang: 


Thông tư 183/2010/TTLT-BTC-BNN HD chế độ quản lý, sử dụng kinh phí NSNN cấp đối với hoạt động KN

Đăng ngày:10/21/2018 3:53:40 PM bởi admin

Thông tư 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010. Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông

Nội dung trong File đính kèm bên dưới

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: