In trang: 


Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận TBKT trong nông nghiệp

Đăng ngày:6/20/2018 8:23:12 AM bởi admin

Thông tư này quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật về giống, sản phẩm, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý trong nông nghiệp

Nội dung thông tư trong file đính kèm

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: