In trang: 


Tập huấn dự án ACIAR năm 2018

Đăng ngày:7/23/2018 8:51:47 AM bởi admin

Từ ngày 13-15/7/2018, tại Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ đã tổ chức lớp tập huấn với nội dung “+ Thiết kế và vận hành hệ thống tưới phun mưa, nhỏ giọt cho cây trồng; + Phương pháp phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp” thuộc dự án ACIAR “Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Australia”.

Tập huấn dự án ACIAR

Từ ngày 13-15/7/2018, tại Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ đã tổ chức lớp tập huấn với nội dung “+ Thiết kế và vận hành hệ thống tưới phun mưa, nhỏ giọt cho cây trồng; + Phương pháp phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp” thuộc dự án ACIAR “Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Australia”.

Hình ảnh lớp học

Tham gia lớp tập huấn Giảng viên là TS. Bruce và 40 học viên là cán bộ nghiên cứu của Viện, cán bộ khuyến nông của Trung tâm khuyến nông Bình Định, Quảng Nam, cộng tác viên khuyến nông đến từ 3 xã Cát Hanh, Cát Hiệp, Cát Trinh huyện Phú Cát, tỉnh Bình.

Tại lớp học, các học viên đã được lắng nghe giảng viên truyền đạt và trao đổi một số nội dung như: Kỹ năng thiết kế và vận hành hệ thống tưới phun mưa, nhỏ giọt cho cây trồng và Phương pháp phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Ngoài nội dung học lý thuyết và thực hành trên lớp, học viên còn được tham quan và thực hành tại các mô hình tưới nước tiết kiệm cho cây Xoài và cây Lạc.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI THAM QUAN THỰC HÀNH

Tham quan hệ thống vận hành tưới tiết kiệm và bón phân

Mô hình tưới nước tiết kiệm cho cây xoài tại xã Cát Hiệp

Mô hình tưới nước tiết kiệm cho cây lạc tại xã Cát Hải

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: