In trang: 


Quyết định 918/QĐ-BNN-TC Quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi các hoạt động khuyến nông

Đăng ngày:10/21/2018 3:58:39 PM bởi admin

Quyết định 918/QĐ-BNN-TC ngày 05 tháng 05 năm 2014. Quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi các hoạt động khuyến nông. Quyết định này thay thế Quyết định số 1741/QĐ-BNN-TC và Quyết định số 1742/QĐ-BNN-TC ngày 24/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có hiệu lực kể từ năm ngân sách 2014

Nội dung trong File đính kèm bên dưới

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: