In trang: 


Quyết định 68/QĐ-KN-KHTC điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều QCQL dự án KNTW do TTKNQG quản lý

Đăng ngày:11/29/2018 3:19:54 PM bởi admin

V/v điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý dự án khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý

File đính kèm bên dưới

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: