In trang: 


LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2023)

Đăng ngày:4/18/2023 10:40:23 PM bởi admin

Tuần

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2023)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(17/4/2023)

Thứ Ba

(18/4/2023)

Thứ Tư

(19/4/2023)

Thứ Năm

(20/4/2023)

Thứ Sáu

(21/4/2023)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Công tác Khánh Hòa

An Nhơn- BĐịnh

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Đà Nẵng

Công tác Đà Nẵng

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Gia Lai

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: