In trang: 


Kiểm tra dự án Khuyến nông CĐCT và sử dụng nước tưới tiết kiệm vùng nguy cơ khô hạn cao

Đăng ngày:12/10/2018 4:51:17 PM bởi admin

Ngày 29 tháng 10 năm 2018 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá dự án “Xây dựng và nhân rộng mô hình chuyển đổi cây trồng và sử dụng nước tưới tiết kiệm ở vùng nguy cơ khô hạn cao tại 3 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Bình Thuận” năm 2016-2018

KIỂM TRA DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG VÀ SỬ DỤNG NƯỚC TƯỚI TIẾT KIỆM

Ở VÙNG NGUY CƠ KHẠN CAO TẠI 3 TỈNH NINH THUẬN, KHÁNH HÒA VÀ BÌNH THUẬN

Ngày 29 - 30 tháng 10 năm 2018 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá dự án “Xây dựng và nhân rộng mô hình chuyển đổi cây trồng và sử dụng nước tưới tiết kiệm ở vùng nguy cơ khô hạn cao tại 3 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Bình Thuận” năm 2016-2018.

Thành phần đoàn gồm:  Đ/c: Lê Hữu Khang - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và PTNT: Đ/C: Hồ Huy Cường - Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ; Đ/c: Phạm Vũ Bảo - chủ nhiệm dự án; Đại diện Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận, Ninh Thuận; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện và các hộ nông dân tham gia.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA DỰ ÁN

Kiểm tra mô hình nho tại huyện Ninh Phước - Ninh Thuận

Kiểm tra mô hình cỏ tại huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận và huyện Tuy Phong - Ninh Thuận

Kiểm tra mô hình trôm tại huyện Tuy Phong - Bình Thuận

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: