In trang: 


Công nhận kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức tại Hội đồng thi tuyển VC năm 2022

Đăng ngày:10/13/2022 9:34:02 PM bởi admin

Công nhận kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức tại Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2022

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày ...... tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-KHNN-TCHC ngày 06/9/2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc “Công nhận kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức tại Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ”.

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ thông báo: Công nhận kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức tại Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ đối với 09 thí sinh có tên dưới đây:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Chuyên ngành đào tạo

Chức danh nghề nghiệp

viên chức

Nơi làm việc

1

Đoàn Quang Đạt

06/01/

1995

Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định

Nông học

Nghiên cứu

viên

(Hạng III)

Bộ môn Rau, Hoa & Cây cảnh

2

Nguyễn Quang Hải

12/6/

1994

Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Nông học

Nghiên cứu viên

(Hạng III)

Bộ môn Rau, Hoa &

Cây cảnh

3

Lê Thị Hằng

11/9/

1989

Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An.

Nông học

Nghiên cứu viên

(Hạng III)

Trung tâm NC&PT cây lâu năm

4

Phạm Thị Hòe

10/4/

1983

Định Long, Yên Định, Thanh Hóa

Trồng trọt

Nghiên cứu viên

(Hạng III)

Trung tâm NC&PT cây lâu năm

5

Võ Xuân Hoàng

11/5/

1983

Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định.

Trồng trọt

Nghiên cứu viên

(Hạng III)

Bộ môn Rau, Hoa & Cây cảnh

6

Hồ Trúc Nhã

19/7/

1998

Đập Đá, An Nhơn, Bình Định

Nông học

Nghiên cứu viên

(Hạng III)

Bộ môn Rau, Hoa &

Cây cảnh

7

Bùi Thị Vỹ Thảo

20/02/

1993

Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

Công nghệ sinh học

Nghiên cứu viên

(Hạng III)

Bộ môn KH Đất & Môi Trường

8

Nguyễn Lâm Trường Vy

07/6/

1999

Đập Đá, An Nhơn, Bình Định

Nông học

Nghiên cứu viên

(Hạng III)

Bộ môn cây Đậu Đỗ

9

Lương Thị Thanh Nguyệt

17/9/

1983

Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định

Kế toán viên

Kế toán viên

Văn phòng Viện

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: