In trang: 


Báo cáo về phân Polysulphate của Viện Kaly Quốc tế năm 2016

Đăng ngày:2/14/2017 10:25:40 AM bởi admin

Hoang Minh Tam(1)*, Duong Minh Manh(1), Truong Thi Thuan(1), Ho Huy Cuong(1), and Pham Vu Bao(1)

Agronomic Efficiency of Polyhalite Application on Peanut Yield and Quality in Vietnam

Hoang Minh Tam(1)*, Duong Minh Manh(1), Truong Thi Thuan(1), Ho Huy Cuong(1), and Pham Vu Bao(1)

Tải toàn bộ báo cáo theo file đính kèm

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: