• Nghiên cứu phát triển giống dưa chuột lai F1 thích ứng với điều kiện khí hậu vùng Duyên hải Nam Trun
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống dưa chuột lai F1 thích ứng với điều kiện khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ. 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Văn Luy

  Chi tiết

 • Nghiên cứu và phát triển các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung b
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và phát triển các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Mạc Khánh Trang

  Chi tiết

 • Nghiên cứu phát triển cây thức ăn gia súc lớn (bò, cừu, dê) thích ứng với điều kiện khô hạn ở vùng D
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển cây thức ăn gia súc lớn (bò, cừu, dê) thích ứng với điều kiện khô hạn ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ. 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đoàn Công Nghiêm

  Chi tiết

 • Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phan Thanh Hải

  Chi tiết

 • Nghiên cứu phát triển giống lúa và sắn thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu vùng DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống lúa và sắn thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hồ Sĩ Công

  Chi tiết

 • Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Tiến Dũng

  Chi tiết

 • Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Ngọc

  Chi tiết

 • Quản lý điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính và tăng cường năng lực KHCN
  1. Tên nhiệm vụ: Quản lý điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính và tăng cường năng lực KHCN 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo

  Chi tiết

 • Nghiên cứu xây dựng gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa các tỉnh Duyên hải miền Trung
  Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lại Đình Hòe Những người thực hiện chính: ThS. Hồ Sĩ Công, PGS.TS. Mai Văn Trịnh, ThS. Đinh Quốc Huy, TS. Nguyễn Xuân Lai, TS. Nguyễn Văn Liêm, TS. Hồ Huy Cường, ThS. Lê Thị Thanh Thủy, ThS. Nguyễn Quang Hảo, TS. Lê Văn Vĩnh, ThS. Trịnh Đức Toàn, ThS. Vũ Xuân Nguyên.

  Chi tiết

 • Quản lý điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính và tăng cường năng lực KHCN năm 2016
  Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo Những người thực hiện chính: Hồ Huy Cường, Nguyễn Thanh Phương, Lại Đình Hòe, Phạm Văn Linh, Nguyễn Diệu, Trần Đình Phúc, Nguyễn Văn Hiệu, Trần Văn Quốc, Hồ Thị Hân, Trần Thị Phương Trâm, Lê Thị Phương Lan, Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Như Thoa, Hoàng Thanh Tú, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Nam Phương, Trịnh Duy Cương, Đỗ Thị Nguyệt.

  Chi tiết

 • XD và nhân rộng MH CĐCT và sử dụng nước tiết kiệm ở vùng nguy cơ khô hạn cao tại 3 tỉnh NT, KH, BT
  1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng và nhân rộng mô hình chuyển đổi cây trồng và sử dụng nước tiết kiệm ở vùng nguy cơ khô hạn cao tại 3 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Bình Thuận. 2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo

  Chi tiết