• KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA CỰC NGẮN NGÀY ANS2 CHO VÙNG SINH THÁI NAM TRUNG BỘ
  The results of breeding and ANS2 early vary rice variety testing for Souther central ecological of Viet Nam Nguyen Thi Huyen, Ta Thi Huy Phu, Pham Van Nhan, Tran Đao Anh Thien, Nguyen Thi Nhu Thoa, Tran Thi Mai, Ho Le Quyen and Luu Văn Quynh Abstract: The rice variety ANS2 was crossing and pedigree selecting from the OM5472/KDĐB cross. It was begin to perform in 2010 year. Nowaday, ANS2 was

  Chi tiết

 • ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TRÀ GIEO ĐẾN NĂNG SUẤT CÁC GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY MỚI CHỌN TẠO Ở NAM TRUNG BỘ
  EFFECT OF SOWING STAGES TO YIELD OF EARLY MATURE, NEW RICE VARIETIES IN NAM TRUNG BO REGION Lưu Văn Quỳnh1, Nguyễn Thị Huyền, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân và Trần Thị Mai. SUMMARY Six early mature rice varieties were sowed with 8 stages. The terms o

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY ANS1 CHO VÙNG SINH THÁI NAM TRUNG BỘ
  THE RESULTS OF DAY SHORT RICE BREEDING ANS1 FOR ECOLOGIC REGION OF SOUTH-CENTRAL VIETNAM THÁI NAM TRUNG B Lưu Văn Quỳnh1, Nguyễn Thị Huyền, Trần Vũ Thị Bích Kiều,Tạ Thị Huy Phú và Trần Thị Mai Summary The ANS1 rice variety was created and selected pedigree by cross breeding of OM6916/ĐV108//OMCS98, which was carried out from 2010 year. The results of breeder testing sh

  Chi tiết